You are here

Kako se uključiti

Želite li nam pomoći da prenesemo poruke kampanje? Postoji mnogo načina uključivanja u kampanju o opasnim tvarima, uključujući sljedeće:

širenjem i objavom materijala kampanje za podizanje svijesti;

organizacijom aktivnosti i događaja kao što su tečajevi osposobljavanja, konferencije i natječaji;

upotrebom i promicanjem praktičnog e-alata;

sudjelovanjem u natječaju za nagradu za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta u kojem organizacije različitih veličina i iz različitih sektora dobivaju priznanje za inovativne doprinose sigurnosti i zdravlju na radu (OSH);

sudjelovanjem u Europskom tjednu za sigurnost i zdravlje na radu u listopadu svake godine (43. kalendarski tjedan), središnjem događaju za OSH u Europi;

stjecanjem statusa službenog partnera kampanje ako ste sveeuropska ili međunarodna organizacija;

stjecanjem statusa nacionalnog partnera kampanje ako ste aktivni na nacionalnoj razini;

stjecanjem statusa medijskog partnera kampanje ako ste nacionalni ili europski medijski servis;

praćenjem naših aktivnosti na društvenim mrežama. Pronađite nas na mrežama Facebook, Twitter, LinkedIn i drugim društvenim mrežama.