You are here
Dangerous substances and vulnerable groups

Opasne tvari i ranjive skupine

OSHwiki, odnosno suradnička internetska enciklopedija točnih i pouzdanih informacija o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH), istražuje temu opasnih tvari s gledišta ranjivih skupina radnika. U ovom članku ispituju se razlozi zašto određene skupine radnika mogu biti izložene većem riziku izloženosti opasnim tvarima na radnom mjestu. Člankom su obuhvaćeni novi radnici, mladi radnici, radnici migranti i radnici s određenim zdravstvenim problemima. U članku su navedene informacije o dodatnim mjerama opreza koje su nužne kako bi se osigurala prikladna kontrola izloženosti za te skupine. Uključene su i neke informacije o relevantnom zakonodavstvu EU-a. Prikaži više