You are here
Media Partners

Medijski partneri kampanje

Naši medijski partneri surađuju s nama u podizanju svijesti o temama kampanje uporabom svojih različitih kanala za oglašivanje i promociju kampanje. Naši medijski partneri ekskluzivna su skupina novinara i urednika diljem Europe koji žele promicati sigurnost i zdravlje na radu.

Partnerstvo je rezervirano za medijske ili izdavačke kuće koje se u znatnoj mjeri žele i mogu uključiti u kampanju.

Postanite medijski partner kampanje