You are here
03/10/2018

Tiedotteet: Teollisesti valmistetut nanomateriaalit työpaikoilla

Tiedotteet
82084-0.jpg

Tässä tiedotteessa tehdään katsaus siihen, miten työpaikoilla pitäisi käsitellä teollisesti valmistettuja nanomateriaaleja. Nämä erittäin pieniä ainesosia sisältävät materiaalit voivat olla myrkyllisiä.

Tiedotteessa annetaan tietoa asiaankuuluvasta EU-lainsäädännöstä, tarkastellaan nanomateriaalien mahdollisia terveysvaikutuksia, annetaan työnantajille hyödyllisiä neuvoja siitä, miten työntekijöiden altistumista nanomateriaaleille voidaan ehkäistä tai minimoida ja kuvataan pääasialliset altistumisreitit (sisäänhengitys, ihokosketus tai nieleminen). STOP-periaatteen avulla voidaan ehkäistä tai vähentää nanomateriaaleille altistumista, ja tiedotteessa luetellaan käytännön toimenpiteitä, joita voidaan suorittaa tämän periaatteen mukaisesti.