You are here
22/02/2018

Tiedotteet: Vaarallisia aineita työpaikalla koskeva lainsäädäntö

Tiedotteet
79863-0.jpg

Tässä tiedotteessa on katsaus työpaikan vaarallisista aineista annettuun Euroopan unionin lainsäädäntöön, lähinnä kolmeen EU:n direktiiviin: työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva puitedirektiivi, kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi (CAD) sekä karsinogeeni- ja mutageenidirektiivi (CMC).

Riskien torjunnan seitsemän vaihetta esitetään pääpiirteittäin ja tarjotaan joukko ilmaisia vuorovaikutteisia sähköisiä välineitä, kuten OiRA, helppoon riskinarviointiin.

Siinä esitetään myös STOP-periaate, joka on vaaran tunnistamisen jälkeen toteutettava ehkäisyn ja toimenpiteiden hierarkia.