You are here

Käytännön työkalut ja oppaat

Käytännön työkalut ja oppaat

Jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, työmarkkinaosapuolet ja muut toimijat ovat laatineet työkaluja ja ohjeita, jotka auttavat yrityksiä tekemään kattavaa ja tehokasta riskinarviointia. Työkalut edustavat useita eri lähestymistapoja vaarallisten aineiden tehokkaaseen hallintaan. Ne liittyvät usein tiettyihin työvaiheisiin, kuten nesteillä täyttämiseen ja nesteiden pumppaamiseen tai hitsausmenetelmiin. Osassa lähteissä annetaan kattava yhteenveto tietystä aineryhmästä, kuten herkistävistä aineista, tai tuodaan esiin tietyille aloille tyypillisiä riskejä.

Työkalut tukevat korkealaatuista riskinarviointia. Ne antavat hyviä käytännön ratkaisuja, miten riskejä voidaan vähentää tavallisissa työtilanteissa, joihin liittyy altistuminen vaarallisille aineille. Sivustolla on myös työkaluja esimerkiksi työsuojelutarkastajille, pk-yrityksille ja työntekijöiden edustajille. Tutustu sivustoon, millaista apua on tarjolla.