You are here

Tapaustutkimuksia

Ehkäisytoimenpiteiden soveltamista käytännössä työpaikan tasolla kuvaillaan hyvin useissa tapaustutkimuksissa, joita julkaisevat yritykset itse, julkiset elimet ja viranomaiset, elinkeinoyhdistykset ja ammattijärjestöt. Kyseiset elimet ovat koonneet yhteen näitä tapaustutkimuksia ja julkaisseet niitä eri muodoissa. Tutkimusten yksityiskohtaisuudessa on myös eroja. Julkaisuihin kuuluu lyhyitä menestystarinoita, yksityiskohtaisia riskin vähentämisen näkökohtia sekä asiaankuuluvien käytännön ratkaisujen teknisiä ja taloudellisia näkökohtia kuvaavia julkaisuja Joissakin kuvataan jopa elinkaareen liittyviä huomioita (eli vaarallisten aineiden aiheuttamia riskejä niiden koko elinkaaren aikana raaka-aineesta jätteeseen). Julkaisumuodot vaihtelevat helppolukuisista muutaman sivun tiedotteista laajoihin teknisiin kuvauksiin. Uutena julkaisumuotona ovat tukivideot. Lisäksi yhä useammat julkaisut ovat saatavilla useammalla kuin yhdellä kielellä.

Näytetään 1 - 5 / 21
17/09/2019
83916-0.jpg

Tässä esitteessä esitellään palkittuja ja tunnustuksen saaneita hyvien käytäntöjen esimerkkejä innovatiivisista lähestymistavoista, joita organisaatiot ympäri Eurooppaa ovat noudattaneet lopettaakseen työntekijöiden altistumisen vaarallisille aineille tai vähentääkseen sitä....Lisätietoa

PDF Tapaustutkimukset Lataa
19/10/2018
80657-0.jpg

Tässä tapaustutkimuksessa kerrotaan, miten kroatialainen lääkeyhtiö käytti osallistavaa menetelmää vaarallisten aineiden parissa työskentelyyn liittyvien riskien hallintaan.

Yhtiön työsuojelustrategia on kattavampi kuin kansallinen tai EU:n lainsäädäntö vaatii. Siihen kuuluu tehostettu...Lisätietoa

PDF Tapaustutkimukset Lataa
03/09/2018
80384-0.jpg

Tässä tapaustutkimuksessa käsitellään hyvän käytännön esimerkkiä Espanjassa sijaitsevalta jalkinevalmistajalta. Siinä näytetään, miten vaarallisten aineiden korvaaminen vähemmän vaarallisilla voi parantaa huomattavasti työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, ja osoitetaan koulutuksen ja...Lisätietoa

PDF Tapaustutkimukset Lataa
27/06/2018
80641-0.jpg

Tässä saksalaista koulutusohjelmaa koskevassa tapaustutkimuksessa kerrotaan, miten koulut ja yritykset voivat tehdä yhteistyötä nuorten työsuojelutietoisuuden lisäämiseksi. Käsiteltävässä esimerkissä Hampurissa sijaitsevat koulu ja kemikaaliyhtiö tekivät erään opettajan aloitteesta yhteistyötä...Lisätietoa

PDF Tapaustutkimukset Lataa
27/06/2018
80313-0.jpg

Tässä tapaustutkimuksessa puolalaisen yliopiston jätehuolto-ohjelmasta kerrotaan, miten yliopistot voivat tehdä yhteistyötä vaarallisten kemikaalien hallintaan ja hävittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Käsiteltävässä esimerkissä Gdánskin yliopiston kemianlaitoksella otettiin...Lisätietoa

PDF Tapaustutkimukset Lataa

Pages