You are here
Roadmap on carcinogens

Syöpävaarallisia aineita koskeva etenemissuunnitelma

Vuonna 2016 kuusi keskeistä eurooppalaista organisaatiota, EU-OSHA mukaan lukien, päätti laatia toimintaohjelman tietoisuuden lisäämiseksi työpaikalla esiintyville syöpävaarallisille aineille altistumisesta sekä hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Toimintaohjelman nimi on ”Roadmap on carcinogens” (syöpävaarallisia aineita koskeva etenemissuunnitelma). Tarkoituksena on edistää sitä, että testatuista ja hyväksytyistä ratkaisuista tulee innovatiivisia käytäntöjä eri puolilla Eurooppaa. Tutustu hyviin käytäntöihin ja perehdy etenemissuunnitelmaan! Lisätietoa