You are here

Julkaisut

Työperäiset tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet: Faktatietoja – tiivistelmäraportti kymmenen EU:n jäsenvaltion raporteista

12/03/2020 Syötä: Raportit 80 sivua

Tiivistelmäraportti on osa paljon laajempaa hanketta TULE-sairauksiin liittyvistä faktoista ja luvuista, niiden esiintyvyydestä, kustannuksista ja niihin liittyvistä väestötiedoista Euroopassa. Hankkeella pyritään tukemaan EU:n ja kansallisen tason päätöksentekijöitä laatimalla tarkka kuva TULE-sairauksien esiintyvyydestä ja kustannuksista koko Euroopassa. Sitä varten katsaukseen on koottu nykytilannetta koskevia tietoja useista olennaisista ja luotettavista virallisista tilastolähteistä. Raportilla täydennetään koko EU:n kattavaa englanninkielistä loppuraporttia TULE-sairauksiin liittyvistä faktoista ja luvuista, niiden esiintyvyydestä, kustannuksista ja niihin liittyvistä väestötiedoista Euroopassa.

Koska TULE-sairauksia koskeviin EU:n tietolähteisiin liittyy rajoituksia, EU-OSHA päätti täydentää ja monipuolistaa EU:n tason havaintoja kansallisilla tiedoilla ja analyyseilla. Tähän tiivistelmäraporttiin on koottu näitä tietoja sekä tietoja, jotka aiheesta on julkaistu kymmenessä kansallisessa raportissa (Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Unkarissa, Alankomaissa, Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa).

  • Lataa :ssa