You are here

Julkaisut

Pitkittyneen seisomisen terveysvaikutukset ja neuvoja hyvistä käytännöistä

08/06/2021 Syötä: Raportit 91 sivua

Pitkittynyt seisominen samassa asennossa aiheuttaa terveysriskejä, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja muita vaivoja. Tässä raportissa tarkastellaan, kuinka yleistä pitkittynyttä seisomista vaativa työskentely Euroopassa on, ja mitä ammatteja ja työntekijäryhmiä se koskee eniten. Lisäksi raportissa käsitellään EU:n lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on suojella työntekijöitä, sekä ohjeita, joilla pitkittyneelle seisomiselle asetetaan turvalliset rajat.


Raportissa annetaan esimerkkejä tehokkaista keinoista vähentää pitkittynyttä seisomista. Lisäksi siinä korostetaan, että riskinarvioinneissa ja ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä on tärkeää ottaa huomioon yksilölliset tarpeet. Myös aktiiviseen ja kestävään työskentelyyn kannustaminen on olennaista.


Lopuksi raportissa annetaan työpaikoille vinkkejä hyvistä käytännöistä ja tehdään päätöksentekijöille ehdotuksia ennaltaehkäisyn toimintamalleista.

  • Lataa :ssa