You are here

Korvaaminen

Vaaralliset aineet olisi poistettava työpaikalta kokonaan, mikäli mahdollista. Ne ovat usein korvattavissa turvallisilla tai vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Myös työprosessit, joissa vaarallisia aineita syntyy, voidaan vaihtaa prosesseihin, joissa niitä ei synny.

Aineiden poistaminen ja korvaaminen ovat vaarallisia aineita koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti ensisijaisia toimenpiteitä. Korvaaminen vaikuttaa kuitenkin olevan hankala toteuttaa monilla työpaikoilla, joten asiassa tarvitaan selkeästi enemmän tukea.

Korvaamisesta voidaan saada työpaikalla toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, kun hyödynnetään työkaluja, tietoja ja tapaustutkimuksia, joissa havainnollistetaan korvaamista käytännössä.