You are here

Erityisryhmät

Eurooppalainen työvoima on monenkirjavaa, ja niin ovat työntekijöiden tarpeetkin. Terveellisessä työssä tunnustetaan työntekijöiden erityistarpeet riskinarvioinnin aikana sekä ennalta ehkäiseviä strategioita toteutettaessa.

Naiset, nuoret työntekijät, siirtotyöläiset ja tilapäiset työntekijät altistuvat todennäköisimmin vaarallisille aineille. Tämä saattaa johtua siitä, ettei heillä ole kokemusta tai tietoa. He saattavat olla fyysisesti herkempiä näille aineille, ja he myös vaihtavat työpaikkaa useammin tai työskentelevät aloilla, joilla näistä asioista ei juurikaan tiedetä.

Kokoamamme ohjeet, tapaustutkimukset ja hyvät käytännöt ovat esimerkkejä siitä, miten riskiryhmään kuuluvien ryhmien erityistarpeet voidaan ottaa huomioon työpaikalla.