You are here

Riskinhallinta

Tehokkaassa riskinhallinnassa on keskeistä saada aikaan ennalta ehkäisemistä suosiva ilmapiiri: jokaisen olisi oltava työpaikalla aktiivisesti kiinnostunut turvallisesta työympäristöstä ja osallistuttava työympäristön turvallisuuden varmistamiseen.

Tehokkaan ennaltaehkäisyn perustana on riskinarviointi, jota edellytetään EU:ssa lainsäädännössä, jos työpaikalla esiintyy vaarallisia aineita. Lainsäädännön mukaan työpaikoilla tapahtuvassa ennalta ehkäisyssä on noudatettava hierarkkista toimintamallia.

Onneksi työkaluja ja ohjeita on saatavilla runsaasti. Niissä tarjotaan käytännön ratkaisuja, jotka voivat auttaa yritystä täyttämään lainsäädännön vaatimukset ja hallitsemaan riskit toteuttamalla tehokkaita riskinarviointeja ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.