You are here

Fakta- ja tilastotietoja

Työntekijöitä suojelevasta lainsäädännöstä huolimatta vaarallisista aineista aiheutuu edelleen merkittävä terveysriski monilla työpaikoilla eri puolilla Euroopan unionia. Raporttien mukaan vaarallisia aineita esiintyy 38 prosentissa työpaikoista. Luku nousee joillakin aloilla lähes kahteen kolmannekseen. Vaaralliset aineet aiheuttavat suuren osan ammattitaudeista. Jotkin työntekijäryhmät ovat erityisen herkkiä riskeille. Syöpää aiheuttaville aineille altistuminen työpaikalla herättää erityistä huolta: se aiheuttaa joka vuosi 80 000 kuolemaa ja 2,4 miljardin euron kustannukset.

Nämä fakta- ja tilastotiedot antavat vain pienen häivähdyksen ongelman todellisesta luonteesta ja laajuudesta. Raporteista, tietosivuista ja kaavioista selviää enemmän.