You are here

Tietoisuuden lisääminen

Työnantajat, esimiehet ja työntekijät eivät aina tiedä, että työpaikalla esiintyy vaarallisia aineita, eivätkä ymmärrä täysin näistä aineista aiheutuvia riskejä. Vaarallisten aineiden luonnetta ja esiintyvyyttä koskevan tiedon lisääminen, tehokkaat strategiat riskin hallitsemiseksi tai – mikä parempaa – poistamiseksi sekä työntekijöitä haitoilta suojaava lainsäädäntö ovat avainasemassa.

Kokoamissamme resursseissa on lisätietoa näistä asioista. Saatavilla on myös käytännön työkaluja ja ohjeita, joista on apua työpaikalla esiintyvien riskien arvioimisessa ja hallinnassa. Niistä selviää kaikki, mitä oman tiedotuskampanjan toteuttamiseksi tarvitaan.