You are here
Infosheet on substitution.jpg

Korvaamista koskeva tietosivu

Paras tapa pienentää riskiä on poistaa tai korvata vaaralliset aineet. Täydellinen riskinarviointi on tärkeä vaihe prosessissa. Tähän on koottu joukko tärkeitä periaatteita, käytännön vinkkejä, parhaita käytäntöjä, riskinarviointivälineitä ja -menetelmiä sekä hyödyllisiä linkkejä, joista on apua vaiheittaisessa korvaamisprosessissa. Lisätietoa