You are here
Guidance for national labour inspectors

Ohjeet kansallisille työsuojelutarkastajille

Tämä ohjeasiakirja on tarkoitettu kansallisten työsuojelutarkastajien käyttöön. Siinä on taustatietoa rakennustyömailla hengitetystä kiteisestä piidioksidista (RCS), terveysriskeistä, sääntelykehyksestä ja torjuntatoimenpiteistä sekä muutamia hengitettävään kiteiseen piidioksidiin liittyviä tehtävälistoja. Mahdollisia toimia suositellaan, kun on olemassa suuri, kohtalainen tai pieni hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumiseen liittyvä terveysriski, ja suosituksissa otetaan huomioon työnantajan tarkastuksen ajankohtana toteuttamien valvontatoimenpiteiden laajuus ja taso. Lisätietoa