You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Työntekijät

Terveenä ikääntyminen ja hyväkuntoisena eläkkeelle jääminen edellyttävät asianmukaisia työoloja koko työuran ajan. Lisäksi kestävä työura varmistaa, että iäkkäämmät työntekijät voivat jatkaa työssä pidempään ja myötävaikuttaa kokemuksellaan ja osaamisellaan työntekijöiden panokseen.

Tälle sivulle kootussa aineistossa annetaan lisätietoa ikääntymiseen ja työhön liittyvistä asioista. Siinä esitellään myös joitakin tapoja, joilla ongelmallisia työterveys- ja -turvallisuustilanteita voidaan ratkaista, jos työntekijät ja työnantajat tekevät yhteistyötä niiden hallitsemiseksi.

 

Suositeltavaa lähdemateriaalia

Tapaustutkimuksia

Seuraavan kaltaisissa tapaustutkimuksissa annetaan käytännön esimerkkejä siitä, mitä työntekijä tai ammattijärjestön edustaja voi tehdä yhdessä työnantajan kanssa, jotta työpaikasta saadaan turvallisempi, terveellisempi ja oikeudenmukaisempi kaiken ikäisille työntekijöille.

14.2.2014

Ikääntyneisiin sovellettavat erityiskäytännöt St. Olavin sairaalassa

Noin 20 prosenttia St. Olavin sairaalan työntekijöistä on yli 55-vuotiaita, ja kustannukset varhaiseläkkeelle jäämisestä ovat suuret. Sairaalan oli saatava mahdollisimman moni kokenut työntekijä jatkamaan työssään. Se kehitti yhteistyössä ammattijärjestöjen ja ulkopuolisten konsulttien kanssa ikääntyneisiin työntekijöihin sovellettavia erityistoimenpiteitä, joissa yli 55-vuotiaille tarjottiin esimerkiksi ylimääräisiä vapaapäiviä, koulutusta ja työkykykeskusteluja.


Lisätietoa

Etsi tapaustutkimuksista erilaisia ideoita siitä, miten työoloja voidaan parantaa niin pienillä kuin suurilla työpaikoilla.

Verkko-opas

Verkko-oppaassa on käytännön ohjeita siitä, miten työsuojelua käsitellään, kun työvoima ikääntyy. Siinä tarkastellaan keskeisiä kysymyksiä, ehdotetaan lähestymistapoja ongelmiin ja tarjotaan hyödyllisiä linkkejä.

Muita keskeisiä tietolähteitä

Erilaista aineistoa terveenä ikääntymisestä työssä on valtavasti. Tähän on koottu niistä vain muutamia: kepeä lyhytelokuva, valikoima käytännön työkaluja ja kampanja-aineistoa, jonka avulla voit lisätä tietämystä ja muuttaa käyttäytymistä työpaikallasi tai edustamiesi työntekijöiden työpaikalla.