You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Päätöksentekijät

Eurooppa 2020 -strategian mukaan väestörakenteen muutos on yksi EU:n suurimmista haasteista. Kuten strategiassa kuitenkin todetaan, turvallinen ja terveellinen työympäristö on erityisen tärkeää työvoiman potentiaalin ja sitoutuneisuuden sekä yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Euroopassa valtaosa ihmisistä työskentelee pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä mikroyrityksissä, joten pienemmille yrityksille annettava tuki on ratkaisevaa työvoiman ikääntymiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi, samoin kuin on syrjintään puuttuminenkin. Vuosina 2016–2017 Terveellinen työ -kampanjalla pyritään kannustamaan poliittisia päättäjiä tarttumaan työvoiman ikääntymisen ongelmiin.

Euroopan komission rahoittaman Euroopan parlamentin ”Safer and healthier work at any age” -kokeiluhankkeen tavoitteena oli tarkastella nykyisiä toimintalinjojen ja strategioita sekä parantaa niiden toteuttamista, lisätä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja auttaa kehittämään työvoiman ikääntymiseen liittyviä tulevia toimintalinjoja. Vuosien 2016–2017 Terveellinen työ -kampanjan tarkoituksena on tuoda esille näitä tuloksia ja kannustaa muutokseen sekä lisätä tietoa eri puolilla Eurooppaa jo olemassa olevista toimintalinjoista ja resursseista.

 

Suositeltavaa lähdemateriaalia

Euroopan parlamentin kokeiluhanke ”Safer and healthier work at any age”

Euroopan parlamentin ”Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille” -kokeiluhankkeen tavoitteena oli tutkia nykyisiä toimintalinjoja ja strategioita sekä parantaa niiden täytäntöönpanoa, lisätä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja auttaa kehittämään työvoiman ikääntymiseen liittyviä tulevia toimintalinjoja. Hanke aloitettiin kesäkuussa 2013, ja se kesti vuoden 2015 loppuun. Hankkeen tuloksena laadittiin useita raportteja:

  • Työsuojelu ja iäkkäämmät työntekijät
  • Työsuojelu, sukupuoli ja iäkkäämmät työntekijät
  • Kuntoutus
  • Analyysi 30 maakohtaisesta raportista
  • Loppuraportti

EU-OSHAn verkkosivustolla olevat hankesivut

Muita keskeisiä tietolähteitä

Saatavana on myös tapaustutkimuksia ja käytännön työkaluja, joissa esitellään muutamia eri maissa eri puolilla Eurooppaa toteutettuja toimintamalleja. Erityisesti esitellään muutamia aloitteita ja aineistoja, joista on ollut hyötyä pk-yrityksille ja niiden työntekijöille.