You are here

Näin osallistut kampanjaan

Haluatko auttaa meitä levittämään kampanjan sanomaa? Kemialliset tekijät -kampanjaan voi osallistua monella tavalla, esimerkiksi

jakamalla ja julkaisemalla kampanja-aineistoa tiedon lisäämiseksi

järjestämällä toimintaa ja tapahtumia, kuten kursseja, konferensseja ja kilpailuja

käyttämällä käytännöllistä sähköistä työkalua ja edistämällä sen käyttöä

osallistumalla Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailuun, jossa eri kokoisille eri aloilla toimiville organisaatioille annetaan tunnustus innovatiivisista aikaansaannoksista työsuojelun alalla

osallistumalla Euroopan työsuojeluaiheisen toiminnan keskeiseen tapahtumaan, Euroopan työsuojeluviikkoon, joka järjestetään joka vuosi lokakuussa (viikolla 43)

ryhtymällä kampanjan viralliseksi yhteistyökumppaniksi, jos kyseessä on Euroopan laajuinen tai kansainvälinen organisaatio

ryhtymällä kampanjan kansalliseksi yhteistyökumppaniksi, jos kyseessä on kansallisella tasolla toimiva organisaatio

ryhtymällä kampanjan mediakumppaniksi, jos kyseessä on kansallinen tai eurooppalainen mediatalo

pysyttelemällä ajan tasalla sosiaalisen median avulla. Kampanjaa voi seurata muun muassa Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä.