You are here
Dangerous substances and vulnerable groups

Vaaralliset aineet ja riskeille erityisen alttiit ryhmät

OSHwiki on yhteistyössä koottu, paikkansapitävää luotettavaa tietoa työsuojelusta sisältävä verkkoensyklopedia, jossa tarkastellaan vaarallisia aineita riskeille erityisen alttiina olevien työntekijöiden näkökulmasta. Artikkelissa tarkastellaan syitä siihen, miksi tietyillä työntekijäryhmillä voi olla suurempi vaara altistua vaarallisille aineille työpaikalla. Artikkeli kattaa uudet työntekijät, nuoret työntekijät, siirtotyöläiset ja työntekijät, joilla on tiettyjä sairauksia. Artikkelissa on tietoa lisävarotoimista, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että näiden ryhmien altistumisriskin hallinta on riittävää. Siihen sisältyy tietoa myös asiaan liittyvästä EU:n lainsäädännöstä. Lisätietoa