You are here
Carcinogens and work-related cancer

Syöpävaaralliset aineet ja työperäinen syöpä

Eri Euroopan maista koottu 60 hengen asiantuntijaryhmä kokoontui vuonna 2012 tekemään yhteenvedon uusimmista syöpävaarallisille aineille altistumista koskevista tiedoista sekä työperäisen syövän syistä ja syntyolosuhteista. Raporttiin sisältyvät kaikki kyseisessä kokouksessa esitetyt tiedot, jotka koskivat erityisesti syöpävaarallisille aineille altistumisen arvioinnin menetelmiä ja työperäisten syöpien aiheuttamaa rasitetta, syöpävaarallisille aineille altistuvia haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä sekä työperäisen syövän ehkäisemistä koskevia toimintasuunnitelmia ja kampanjoita. Lisätietoa