You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

86779-0.jpg
09/09/2020 12 leheküljed

Töö-välisskeletid: kantavad robotseadmed ja tööga seotud...

Liik: Poliitika/Arutelu
87513-0.jpg
10/12/2020 16 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine ehitussektoris:...

Liik: Poliitika/Arutelu

Olemasolevad väljaanded (7)

86909-0.jpg
05/03/2021 Liik: Teabelehed 4 leheküljed

Krooniliste reumaatiliste ja luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine

Teabelehes esitatakse krooniliste reumaatiliste ja luu- ja lihaskonna vaevuste lihtne selgitus ning rõhutatakse, kui oluline on nende seisunditega töötajate toetamine tööl püsimisel ja tööle naasmisel tänu töökohal tehtavatele kohandustele, sest töötajate vananemise tõttu esineb...

Lisateave
85999-0.jpg
27/07/2020 Liik: Aruanded 74 leheküljed

Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamise juhtumiuuringute analüüs

Aruandes on esitatud kaheksa juhtumiuuringut krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate k oht a, kes pöördusid pärast haiguspuhkust tagasi tööle või jätkasid töötamist luu- ja lihaskonna vaevustega. Töötajad kaasati uuringutesse erinevatest organisatsioonidest,...

Lisateave
86111-0.jpg
27/07/2020 Liik: Aruanded 9 leheküljed

Kokkuvõte - Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamise juhtumiuuringute analüüs

Aruandes on esitatud kaheksa juhtumiuuringut krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate k oht a, kes pöördusid pärast haiguspuhkust tagasi tööle või jätkasid töötamist luu- ja lihaskonna vaevustega. Töötajad kaasati uuringutesse erinevatest organisatsioonidest,...

Lisateave
80922-0.jpg
07/12/2018 Liik: Euroopa juhendid 102 leheküljed

„Terved töötajad, edukad ettevõtted – töökoha heaolu praktiline juhend“

Juhend tutvustab praktilist meetodit, kuidas ennetada ja hallata tööga seotud psühhosotsiaalseid riske ning luu- ja lihaskonna vaevusi. Euroopa töötajad esitavad tööga seotud tervisehäirete peamiste põhjustena need kaks probleemi. Need põhjustavad paljude tööpäevade kaotust ja...

Lisateave
77746-0.jpg
11/10/2016 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Rehabilitatsioon ja tööle naasmine: ELi ja liikmesriikide poliitika, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne – teabeleht

Tööjõu vananemise taustal antakse käesolevas aruandes ülevaade rehabilitatsioon i ja tööle naasmise strateegiatest kogu Euroopas. Ülevaates analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad rehabilitatsiooni- ja tööle naasmise süsteemide arendamist ja rakendamist eri riikides ning...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5