You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

86779-0.jpg
09/09/2020 12 leheküljed

Töö-välisskeletid: kantavad robotseadmed ja tööga seotud...

Liik: Poliitika/Arutelu
87513-0.jpg
10/12/2020 16 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine ehitussektoris:...

Liik: Poliitika/Arutelu

Olemasolevad väljaanded (5)

85662-0.jpg
05/06/2020 Liik: Aruanded 10 leheküljed

Kokkuvõte - Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: teadusuuringutest praktikani. Mida saab õppida?

Vaatamata arvukatele algatustele, mille eesmärk on ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, on nende esinemissagedus kogu ELis endiselt suur. Selles aruandes on kokkuvõte suurest projektist, mis uuris selle põhjusi ja tuvastas puudusi nii poliitika tasandil kui ka...

Lisateave
85700-0.jpg
05/06/2020 Liik: Aruanded 51 leheküljed

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: teadusuuringutest praktikani. Mida saab õppida?

Vaatamata arvukatele algatustele, mille eesmärk on ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, on nende esinemissagedus kogu ELis endiselt suur. Selles aruandes on kokkuvõte suurest projektist, mis uuris selle põhjusi ja tuvastas puudusi nii poliitika tasandil kui ka...

Lisateave
84915-0.jpg
12/03/2020 Liik: Aruanded 80 leheküljed

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused. Faktid ja arvud – 10 ELi liikmesriigi aruande kokkuvõttev aruanne

See kokkuvõttev aruanne kuulub palju suuremasse projekti „ Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused : levimus, kulud ja demograafilised andmed ELis“ , mille eesmärk on toetada poliitikakujundajaid ELi ja riiklikul tasemel, andes täpse ülevaate luu- ja lihaskonna vaevuste...

Lisateave
85842-0.jpg
15/11/2019 Liik: Aruanded 18 leheküljed

Summary - Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Lisateave
84337-0.jpg
15/11/2019 Liik: Aruanded 215 leheküljed

Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Lisateave