You are here

Väljaanded

EU-OSHA veebilehel on juurdepääs rohkele teabele kampaania teema kohta ning selle kohta, miks ja kuidas peaksime saab probleemi lahendada.

Väljaanded on näiteks kampaania infolehed asjakohastel teemadel, seminaride ja õpikodade kokkuvõtted ning põhjalikud uuringute aruanded (nt probleemi ulatuse ja kaasnevate kulude ning praeguste ennetuspõhimõtete ja -tavade kohta). Juhtumiuuringutes tuuakse elulisi näiteid, kuidas töökohad juhivad töötervishoidu ja tööohutust, ning soovitatakse, kuidas rakendada ennetusmeetmeid praktikas.

Viimased väljaanded

86779-0.jpg
09/09/2020 12 leheküljed

Töö-välisskeletid: kantavad robotseadmed ja tööga seotud...

Liik: Poliitika/Arutelu
87513-0.jpg
10/12/2020 16 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine ehitussektoris:...

Liik: Poliitika/Arutelu

Olemasolevad väljaanded (24)

ppt2-campaign.jpg
19/10/2020 Liik: Ettekanded

Luu- ja lihaskonna vaevuste riskihindamine

Riskihindamine on ohutuse ja tervishoiu eduka juhtimise alus ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise ja ohjamise tähtis tegur. See esitlus pakub lihtsat etapiviisilist riskihindamist, mida saab kasutada enamik ettevõtteid (eelkõige mikro- ja väikeettevõtted). Esitluse saab...

Lisateave
ppt2-campaign_0.jpg
19/10/2020 Liik: Ettekanded

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise tutvustus

Esitluses tutvustatakse üldiselt luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamist ja haldamist ning seda saab täiendada muude 2020.–2022. aasta kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ raames avaldatavate esitluste või väljaannetega. Esitluse saab alla laadida ka siit:...

Lisateave
85704-0.jpg
30/09/2020 Liik: Teabelehed 8 leheküljed

Organismi ja ohtude kaardistamine luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel

Teabeleht annab ülevaate organismi ja oht ude kaardistamise meetoditest ning rõhutab nende väärtust tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tuvastamisel ja ennetamisel. Selles on esitatud töökohal organismi ja ohtude kaardistamise vahendid ja üksikasjalikud juhiseid. Eduka...

Lisateave
85710-0.jpg
21/06/2020 Liik: Poliitika/Arutelu 23 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevused tervishoiusektoris

Suurenev hoolduskoormus, värbamisraskused ja vananev tööjõud tähendavad, et luu- ja lihaskonna vaevused muutuvad tervishoiusektoris tõenäoliselt üha raskemaks tööohutuse ja töötervishoiu probleemiks. Aruteludokumendis antakse ülevaade kirjandusest, mis käsitleb luu- ja...

Lisateave
85700-0.jpg
05/06/2020 Liik: Aruanded 51 leheküljed

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: teadusuuringutest praktikani. Mida saab õppida?

Vaatamata arvukatele algatustele, mille eesmärk on ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, on nende esinemissagedus kogu ELis endiselt suur. Selles aruandes on kokkuvõte suurest projektist, mis uuris selle põhjusi ja tuvastas puudusi nii poliitika tasandil kui ka...

Lisateave

Pages

Pages

1 - 5