You are here

Väljaanded

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: teadusuuringutest praktikani. Mida saab õppida?

05/06/2020 Liik: Aruanded 51 leheküljed
Vaatamata arvukatele algatustele, mille eesmärk on ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, on nende esinemissagedus kogu ELis endiselt suur. Selles aruandes on kokkuvõte suurest projektist, mis uuris selle põhjusi ja tuvastas puudusi nii poliitika tasandil kui ka tõhusate meetmete rakendamisel töökohal.
Projektis oli kolm osa: uurimuslik kirjandusülevaade, 142 riikliku poliitikaalgatuse analüüs ja kvalitatiivne uuring, mille eesmärk oli leida, kuidas praktikas käsitletakse luu- ja lihaskonna vaevusi töökohal. Kõigi kolme osa järeldusi koondades loetletakse aruandes tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste vastu võitlemise takistused ja edutegurid ning antakse mitu soovitust alates poliitika tasandist kuni töökoha tasandini.
  • Laadi alla kohas: