You are here

Juhtumiuuringud

Poola. Ohutum ja tervislikum töö igas vanuses: Poola õmblusvabriku näide (Dartex)

09/03/2016 Liik: Juhtumiuuringud 4 leheküljed

DARTEX on 14 naistöötajaga väike õmblusvabrik, kus töö käib ühes vahetuses viiel päeval nädalas. Istudes tehtavad korduvad liigutused suurendasid luu- ja lihaskonna vaevuste riski. Tööohutuse ja töötervishoiu probleemid mõjutasid tootlikkust ja klientide rahulolu ning suurendasid haiguse tõttu töölt puudumist. Lisaks seadusega nõutavatele tervisekontrollidele analüüsiti iga töötaja töökohta, mille tulemusel parandati töökorraldust, töökohtade paigutust ja töövahendeid, vähendades korduvatest liigutustest tekkivaid pingeid. Väliskonsultandid andsid nõu valgustuse ja masinate muutmiseks, et vähendada silmade väsimust ning kokkupuudet müra ja vibratsiooniga. Paranenud töökorraldus viis õnnetuste arvu nulli ja vähendas luu- ja lihaskonna vaevusi, suurendades samal ajal töö täpsust. Selle tulemusel vähenesid klientide kaebused 70%. Igakuised auditid tagavad jätkuva tähelepanu tööohutuse ja töötervishoiu küsimustele. Edutegurid olid tööohutuse ja töötervishoiu teadlikkus, tööandja pühendumus, töötajate kaasamine ja välisekspertide kasutamine. Esialgu tekkis probleeme töötajate veenmisel muudatuste kasulikkuses, kuid peagi see lahenes. Kuigi lahendused keskenduvad kindlale tööstusharule, on ettevõtjale kasu toov koostööpõhine praktiline lähenemisviis laiemalt ülekantav.

  • Laadi alla kohas: