You are here
22/02/2018

Teabeleht: ohtlikud ained töökohal – õigusraamistik

Teabelehed
78690-0.jpg

See teabeleht annab ülevaate töökohtadel leiduvaid ohtlikke aineid käsitlevast Euroopa Liidu õigusraamistikust, eelkõige kolmest direktiivist: tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiiv, keemiliste mõjurite direktiiv ning kantserogeenide ja mutageenide direktiiv.

Tutvustatakse seitset riskiennetuse etappi ja paljusid vabalt kättesaadavaid interaktiivseid e-vahendeid, nagu OiRA, mille abil on lihtne riske hinnata.

Samuti rõhutatakse STOP-põhimõtet ehk mida tuleks pärast ohu tuvastamist kõigepealt teha.