You are here

Juhtumiuuringud

Saksamaa: süstemaatiline lähenemine luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisele

19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 10 leheküljed

Juhtumiuuringus rõhutatakse Saksamaa terviklikku lähenemisviisi luu- ja lihaskonna vaevustega tegelemisel, mida hõlbustab terviklik õigusraamistik. Luu- ja lihaskonna vaevused on Saksamaal töölt puudumise tavalisemaid põhjuseid ning vaevuste ennetamine on üks Saksamaa tööohutuse ja -tervishoiu ühisstrateegia prioriteete.

Strateegia arendamises ja rakendamises osalevad mitmed sidusrühmad – föderaalvalitsus, liidumaad ja õnnetusjuhtumikindlustuse asutused, samuti kutseorganisatsioonid, ohutuseksperdid ja töötervishoiuarstid –, mis võimaldab mitmetahulist ja koostööl põhinevat lähenemisviisi. Ennetava tervishoiu seadus annab sellisele koostööle tugeva õigusliku aluse ning tunnistab vajadust integreerida meetmed, mille eesmärk on parandada tervist mitte ainult tööl, vaid ka kohtades, kus inimesed elavad ja õpivad.

  • Laadi alla kohas: