You are here

Praktilised vahendid ja juhendid

Praktilised vahendid ja juhendid

Et töökohtadel oleks lihtne hinnata ja ohjata luu- ja lihaskonna vaevuste riske, on meie lihtsalt kasutatavas andmebaasis mitmesugused ELi ja riiklikul tasandil koostatud praktilised vahendid ja juhendid.

Need on näiteks juhtumiuuringud ja visuaalsed materjalid ning need hõlmavad mitmesuguseid valdkondi, ohuliike ja ennetusmeetmeid. Mõni on suunatud konkreetselt teatud sidusrühmadele (nt tööandjatele, töötajatele või juhtidele) ning mõni on kavandatud aitamaks ohjata luu- ja lihaskonna vaevusi töötajate erirühmades. Et otsitavat teavet oleks lihtne leida, saab materjale saab filtrida nende rühmade või muude kategooriate järgi.