You are here

Juhtumiuuringud

Meie juhtumiuuringutes kirjeldatakse poliitikaalgatusi ja töökoha heade tavade näiteid seoses luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise ja ohjamisega.

Teemad hõlmavad ennetusmeetmete praktilist võtmist mitmesugustes valdkondades ja eri liiki töökohtades, krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega tegelemist, luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamist seoses istuva tööga, luu- ja lihaskonna vaevusi ohjamist üha mitmekesisema tööjõu tingimustes ja psühhosotsiaalsete riskide ning luu- ja lihaskonna vaevuste tihedat seost.

Viimased väljaanded

86016-0.jpg
27/07/2020 4 leheküljed

Varane sekkumine ja töökorralduslikud kohandused...

Liik: Juhtumiuuringud
86018-0.jpg
27/07/2020 4 leheküljed

Venitusharjutused töökohal ja muud töökorralduslikud...

Liik: Juhtumiuuringud
86013-0.jpg
27/07/2020 3 leheküljed

Mitme kroonilise luu- ja lihaskonna vaevusega...

Liik: Juhtumiuuringud

Kättesaadavad juhtumiuuringud (18)

85055-0.jpg
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 13 leheküljed

Rootsi: naiste töökeskkond ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine

Juhtumiuuringus käsitletakse Rootsi algatust suurendada teadlikkust naiste töötervishoiust ja parandada seda üldiselt ning vähendada eelkõige nende luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimise oht u. Algatuse raames koolitati tööinspektoreid integreerima sooküsimusi oma igapäevatöösse...

Lisateave
85047-0.jpg
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 9 leheküljed

Austria: AUVA toetusfondid AUVAsicher ja AUVAfit ning muud luu- ja lihaskonna vaevustega tegelevad algatused

Juhtumiuuringus leitakse, et luu- ja lihaskonna vaevusega töötajate osakaal Austrias on suurem kui ELi keskmine. Luu- ja lihaskonna vaevuste probleemiga tegelemine on riiklike tööohutus- ja töötervishoiustrateegiate prioriteet. Austria suurimal kohustusliku...

Lisateave
85049-0.jpg
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 10 leheküljed

Belgia: luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine kui riikliku strateegia prioriteet ning luu- ja lihaskonna vaevuste...

Käesolevas juhtumiuuringus rõhutatakse, et luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad rohkem kui poolt Belgia töötajatest ning on töölt puudumise ja pikaajalise puude kasvav põhjus. Tööohutuse ja -tervishoiu riiklikus poliitikas, strateegiates ja kampaaniates tunnustatakse luu- ja...

Lisateave
84972-0.jpg
18/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 14 leheküljed

ErgoKita: ergonoomikasekkumise näide haridussektoris

See aruteludokument käsitleb projekti ErgoKita, milles uuriti luu- ja lihaskonna vaevuste riskitegureid lasteaiaõpetajatel ja sekkumise mõju. Alguses mõõdeti töö füsioloogilisi aspekte, näiteks ebamugavaid tööasendeid (istumine, tõstmine jt), ning ergonoomiliste vahendite...

Lisateave
84978-0.jpg
17/09/2019 Liik: Juhtumiuuringud 38 leheküljed

Tervislike töökohtade hea tava auhinnad 2018–2019

Selles voldikus tutvustatakse auhinnatud ja tunnustatud hea tava näiteid uuenduslike lähenemisviiside k oht a, mida kasutavad organisatsioonid üle Euroopa, et kõrvaldada või vähendada töötajate kokkupuudet ohtlike ainetega. Nende näidete puhul ei piirduta üksnes õigusaktide...

Lisateave

Pages

Pages

11 - 15