You are here

Juhtumiuuringud

Meie juhtumiuuringutes kirjeldatakse poliitikaalgatusi ja töökoha heade tavade näiteid seoses luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise ja ohjamisega.

Teemad hõlmavad ennetusmeetmete praktilist võtmist mitmesugustes valdkondades ja eri liiki töökohtades, krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega tegelemist, luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamist seoses istuva tööga, luu- ja lihaskonna vaevusi ohjamist üha mitmekesisema tööjõu tingimustes ja psühhosotsiaalsete riskide ning luu- ja lihaskonna vaevuste tihedat seost.

Viimased väljaanded

86016-0.jpg
27/07/2020 4 leheküljed

Varane sekkumine ja töökorralduslikud kohandused...

Liik: Juhtumiuuringud
86018-0.jpg
27/07/2020 4 leheküljed

Venitusharjutused töökohal ja muud töökorralduslikud...

Liik: Juhtumiuuringud
86013-0.jpg
27/07/2020 3 leheküljed

Mitme kroonilise luu- ja lihaskonna vaevusega...

Liik: Juhtumiuuringud

Kättesaadavad juhtumiuuringud (2)

85053-0.jpg
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 10 leheküljed

Ühendkuningriik: strateegia „Suurbritannia hea töötamise toetamine“ ja luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine

On märke luu- ja lihaskonna vaevuste esinemissageduse järkjärgulisest vähenemisest Ühendkuningriigis rohkem kui 15 aasta jooksul. Luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlev Ühendkuningriigi õigusraamistik on kehtinud peaaegu 40 aastat ning poliitiline lähenemisviis on teavitada...

Lisateave
85047-0.jpg
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 9 leheküljed

Austria: AUVA toetusfondid AUVAsicher ja AUVAfit ning muud luu- ja lihaskonna vaevustega tegelevad algatused

Juhtumiuuringus leitakse, et luu- ja lihaskonna vaevusega töötajate osakaal Austrias on suurem kui ELi keskmine. Luu- ja lihaskonna vaevuste probleemiga tegelemine on riiklike tööohutus- ja töötervishoiustrateegiate prioriteet. Austria suurimal kohustusliku...

Lisateave