You are here

Juhtumiuuringud

Meie juhtumiuuringutes kirjeldatakse poliitikaalgatusi ja töökoha heade tavade näiteid seoses luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise ja ohjamisega.

Teemad hõlmavad ennetusmeetmete praktilist võtmist mitmesugustes valdkondades ja eri liiki töökohtades, krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega tegelemist, luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamist seoses istuva tööga, luu- ja lihaskonna vaevusi ohjamist üha mitmekesisema tööjõu tingimustes ja psühhosotsiaalsete riskide ning luu- ja lihaskonna vaevuste tihedat seost.

Viimased väljaanded

86016-0.jpg
27/07/2020 4 leheküljed

Varane sekkumine ja töökorralduslikud kohandused...

Liik: Juhtumiuuringud
86018-0.jpg
27/07/2020 4 leheküljed

Venitusharjutused töökohal ja muud töökorralduslikud...

Liik: Juhtumiuuringud
86013-0.jpg
27/07/2020 3 leheküljed

Mitme kroonilise luu- ja lihaskonna vaevusega...

Liik: Juhtumiuuringud

Kättesaadavad juhtumiuuringud (5)

85051-0.jpg
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 10 leheküljed

Saksamaa: süstemaatiline lähenemine luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisele

Juhtumiuuringus rõhutatakse Saksamaa terviklikku lähenemisviisi luu- ja lihaskonna vaevustega tegelemisel, mida hõlbustab terviklik õigusraamistik. Luu- ja lihaskonna vaevused on Saksamaal töölt puudumise tavalisemaid põhjuseid ning vaevuste ennetamine on üks Saksamaa tööohutuse...

Lisateave
85047-0.jpg
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 9 leheküljed

Austria: AUVA toetusfondid AUVAsicher ja AUVAfit ning muud luu- ja lihaskonna vaevustega tegelevad algatused

Juhtumiuuringus leitakse, et luu- ja lihaskonna vaevusega töötajate osakaal Austrias on suurem kui ELi keskmine. Luu- ja lihaskonna vaevuste probleemiga tegelemine on riiklike tööohutus- ja töötervishoiustrateegiate prioriteet. Austria suurimal kohustusliku...

Lisateave
85049-0.jpg
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 10 leheküljed

Belgia: luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine kui riikliku strateegia prioriteet ning luu- ja lihaskonna vaevuste...

Käesolevas juhtumiuuringus rõhutatakse, et luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad rohkem kui poolt Belgia töötajatest ning on töölt puudumise ja pikaajalise puude kasvav põhjus. Tööohutuse ja -tervishoiu riiklikus poliitikas, strateegiates ja kampaaniates tunnustatakse luu- ja...

Lisateave
84972-0.jpg
18/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 14 leheküljed

ErgoKita: ergonoomikasekkumise näide haridussektoris

See aruteludokument käsitleb projekti ErgoKita, milles uuriti luu- ja lihaskonna vaevuste riskitegureid lasteaiaõpetajatel ja sekkumise mõju. Alguses mõõdeti töö füsioloogilisi aspekte, näiteks ebamugavaid tööasendeid (istumine, tõstmine jt), ning ergonoomiliste vahendite...

Lisateave
74885-0.jpg
09/03/2016 Liik: Juhtumiuuringud 4 leheküljed

Poola. Ohutum ja tervislikum töö igas vanuses: Poola õmblusvabriku näide (Dartex)

DARTEX on 14 naistöötajaga väike õmblusvabrik, kus töö käib ühes vahetuses viiel päeval nädalas. Istudes tehtavad korduvad liigutused suurendasid luu- ja lihaskonna vaevuste riski. Tööohutuse ja töötervishoiu probleemid mõjutasid tootlikkust ja klientide rahulolu ning...

Lisateave