You are here

Väljaanded

Rehabilitatsioon ja tööle naasmine: ELi ja liikmesriikide poliitika, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne – teabeleht

11/10/2016 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Tööjõu vananemise taustal antakse käesolevas aruandes ülevaade rehabilitatsiooni ja tööle naasmise strateegiatest kogu Euroopas. Ülevaates analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad rehabilitatsiooni- ja tööle naasmise süsteemide arendamist ja rakendamist eri riikides ning selgitatakse välja Euroopa asjaomaste süsteemide konkreetsed edutegurid. Veel arutatakse poliitika seisukohast olulisi tähelepanekuid ja tehakse kindlaks valdkonnad, mis vajavad täiendavat uurimist, et täita teadmistes esinevaid lünki.