You are here

Juhtumiuuringud

Belgia: luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine kui riikliku strateegia prioriteet ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise kampaania

19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 10 leheküljed

Käesolevas juhtumiuuringus rõhutatakse, et luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad rohkem kui poolt Belgia töötajatest ning on töölt puudumise ja pikaajalise puude kasvav põhjus. Tööohutuse ja -tervishoiu riiklikus poliitikas, strateegiates ja kampaaniates tunnustatakse luu- ja lihaskonna vaevuste ja nende ennetamise tähtsust. Nende meetmete eripära on koostöö ekspertidega, et pakkuda tõendipõhist lähenemisviisi poliitika väljatöötamisel.

Strateegiline lähenemisviis võtab arvesse luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisest tulenevat kasu töötajatele, tööandjatele ning ühiskonnale. Seadusandlus on sihipärane: selles kirjeldatakse probleemide olemust ja põhjuseid (ja tagajärgi) ning antakse teavet ja vahendid nende lahendamiseks.

  • Laadi alla kohas: