You are here

Asendamine

Võimaluse korral tuleks ohtlikud ained töökohalt täielikult kõrvaldada. Sageli saab ohtlikke aineid asendada ohutute või vähem kahjulike alternatiividega või võtta kasutusele tööprotsessid, mis ohtlikke aineid ei tekita.

Kõrvaldamine ja asendamine on ohtlikke aineid käsitlevates ELi õigusaktides sätestatud meetmetest tähtsaimad. Siiski näib, et ohtlike ainete asendamine on paljudes töökohtades keerukas ning see valdkond vajab täiendavat toetust.

Meie asjakohased abivahendid, teave ja juhtumiuuringud, mis näitavad asendamist praktikas, aitavad ka teie töökohas ohtlikke aineid asendada.