You are here

Eririskirühmad

Euroopa tööjõud on mitmekesine ja töötajate vajadused on erinevad. Tervislikes töökohtades tehakse erivajadused kindlaks riskihindamise ja ennetusstrateegiate rakendamisega.

Ohtlike ainete risk on tõenäoliselt suurim naiste, noortöötajate, võõrtöötajate ja ajutiste töötajate seas, sest nad on kogenematud, teavitamata või füüsiliselt vastuvõtlikumad või vahetavad sageli töökohta või töötavad sektorites, kus riskiteadlikkus on vähene.

Meie kogutud juhendid, juhtumiuuringud ja hea tava näited selgitavad, kuidas teie töökohas riskirühmade erivajadusi kõige paremini hallata.