You are here

Riskide juhtimine

Riskide eduka juhtimise võti peitub riske ennetava töökultuuri loomises – igaüks peaks töökohal näitama üles aktiivset huvi ning osalema ohutu töökeskkonna tagamisel.

Riskihindamine on tõhusa ennetamise oluline eeltingimus ning see on õigusnõue ELis, kui töökohas esineb ohtlikke aineid. Õigusaktides nõutakse ka, et ennetus töökohal oleks hierarhiline.

Õnneks on saadaval palju abivahendeid ja juhendavaid materjale. Neis pakutakse praktilisi lahendusi ning aidatakse teie ettevõttel järgida õigusakte ja juhtida riske, rakendades tõhusaid riskihindamise ja ennetusmeetmeid.