You are here

Faktid ja arvud

Vaatamata töötajaid kaitsvatele õigusaktidele on ohtlikud ained tõsine risk inimtervisele paljudes töökohtades kogu Euroopa Liidus. Aruannetest selgub, et ohtlikke aineid on 38 % töökohtadest, mõnes sektoris koguni ligikaudu kahes kolmandikus. Ohtlikud ained põhjustavad suurt osa kutsehaigustest ning mõned töötajate rühmad on eriti riskitundlikud. Suurt muret tekitab kokkupuude kantserogeenidega töökohal, mis põhjustab igal aastal 80 000 surmajuhtumit ning läheb maksma  2,4  miljardit eurot.

Need faktid ja arvud annavad probleemi laadist ja ulatusest vaid pisut aimu. Täpsem teave on meie aruannetes, teabelehtedes ja infograafikutes.