You are here

Teadlikkuse suurendamine

Tööandjad, tegevjuhid ja töötajad sageli ei tea, et nende töökohal leidub ohtlikke aineid, ega mõista, mis riskid nendega kaasnevad. Tuleb suurendada teadlikkust ohtlike ainete laadist ja esinemisest, kavandada nende haldamiseks või kõrvaldamiseks tõhusad strateegiad ja kehtestada töötajate kaitseks õigusaktid.

Meie kogutud materjalid pakuvad nende küsimuste kohta lisateavet. Samuti saate kasutada praktilisi abivahendeid ja juhiseid, mis aitavad hinnata ja juhtida riske töökohtadel ning leida vajalikku teavet teadlikkuse suurendamise kampaania läbiviimiseks.