You are here

Uudised

13/07/2021

Kaugtöö ning tööohutuse ja -tervishoiu reguleerimine koroonajärgses maailmas

telework-m-220.jpg

Kaugtöö näib muutuvat pärast COVID-19 pandeemiat paljude organisatsioonide jaoks püsivaks töövormiks. Kui palju reguleerivad seda töövormi töötajate kaitse õigusaktid?

EU-OSHA riiklike kontaktpunktide uuringule ja kirjandusülevaatele tuginevas uues aruandes analüüsitakse, kuidas on kaugtöö reguleeritud ELi ja liikmesriikide tasandil, ning käsitletakse pandeemia ajal tekkinud muudatusi ja poliitikaarutelusid.

Kaugtöö määratlus ning töötaja õigus teha kaugtööd ja õigus olla mittekättesaadav on nende küsimuste seas, millega on seotud liikmesriikide õigusaktide muudatused ja algatused, mille eesmärk on töötajaid koroonajärgsel ajastul paremini kaitsta.

Täisaruanne „Kaugtöö reguleerimine COVID-19-järgses Euroopas“

Ohutu ja tervisliku kaugtöö soovitused on veebilehe jaotises „Tervislikud töökohad peatavad pandeemia“