You are here

Uudised

10/09/2020

Töö-välisskeletid – kuidas need aitavad ennetada luu- ja lihaskonna vaevusi?

exoskeletons.png

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Töö-välisskeletid on kantavad abiseadmed, mis aitavad töötamisel vähendada füüsilist koormust. Need võivad pakkuda lahendust, kui muudest tehnilise, organisatsioonilise või ergonoomilise kavandamise meetmetest ei piisa. Välisskelettide kasutamine on veel piiratud. Inimesekeskne projekteerimine ja biomehaanilise riski hindamine on keskse tähtsusega, et tagada nende seadmete aktsepteerimine ja laiem kasutuselevõtt ning nende tõhusus luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel.

Uues artiklis uuritakse tulemusi, mis saadi ühisprojektist INAIL-IIT, mis käsitles välisskelette ja nende potentsiaali maksimeerimist, et vähendada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi.

Laadige alla aruteludokument: töö-välisskeletid ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine

Uurige välisskelettide kasutamise mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Lisateave: EU-OSHA uuringud luu- ja lihaskonna vaevuste kohta