You are here

Uudised

18/02/2021

Kümme aastat meetmeid tervena vananemise ja töötamise saavutamiseks

OSH_000398_209a5.jpg

© Cristina Vatielli

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon kuulutas 2021.–2030. aasta tervena vananemise aastakümneks, et vahendada tungivat vajadust võtta ülemaailmseid meetmeid vanemaealiste inimeste tervise parandamiseks.

Euroopa suurim probleem on vananev ja vähenev tööjõud: prognoositakse, et 2030. aastaks moodustavad 55–64aastased töötajad vähemalt 30% tööjõust. Samas lahkub palju töötajaid tööturult enne pensionikka jõudmist.

Kestlikud lahendused, et tagada alates isiku tööelu algusest ohutud, tervislikud ja õiglased tingimused, on keskse tähtsusega selle ebasoodsa protsessi peatamisel ja tootlikkuse suurendamisel pikas perspektiivis.

Et toetada poliitika arengut selles tähtsas valdkonnas, tehti kogu Euroopa vananevatele töötajatele suunatud poliitikate ja algatuste rohkeid analüüse projektis, mille EU-OSHA viis läbi mõni aasta tagasi.

Projekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid vananeva tööjõu kontekstis“ ja selle eri väljaannete lisateave

Vaadake, kuidas Euroopa riigid lahendavad töökohal esinevaid tööohutuse ja töötervishoiu probleeme, uurides meie vananemise ning tööohutuse ja tervishoiu andmete visualiseerimise vahendit, mis avaldati 2017. aastal.

Tutvuge e-juhendiga „Tervislikud töökohad sõltumata east“, milles antakse praktilist teavet tööohutuse ja -tervishoiu juhtimiseks vananeva tööjõu kontekstis.

Aidake meil edendada tervislikke töötavu kõigis vanuserühmades – kasutage ja jagage praktilisi materjale, mis saadi aastatel 2016–2017 toimunud kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ kaudu

Lugege ka meie hiljuti avaldatud krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamise juhtumiuuringute analüüsi