You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Töötajad

Ainult korralikud töötingimused kogu tööelu jooksul võimaldavad tervena vananemist ja pensionile jäämist. Jätkusuutlik tööelu tagab, et eakad töötajad suudavad töötada kauem ning toetada töökollektiivi oma kogemuste ja teadmistega.

Sellele lehele koondatud materjalid annavad lisateavet vananemise ja töötamise kohta. Lisaks on esitatud näiteid, kuidas lahendada tööohutuse ja töötervishoiu probleeme, kui töötajad ja tööandjad teevad selle nimel koostööd.

 

Soovitatavad materjalid

Juhtumiuuringud

Juhtumiuuringud, näiteks järgmine uuring, pakuvad praktilisi näiteid, kuidas töötajad või ametiühingu esindajad saavad teha tööandjaga koostööd selle nimel, et muuta töökoht ohutumaks, tervislikumaks ja õiglasemaks igas vanuses töötajatele.

14.2.2014

Seenioride programm Trondheimi St. Olavi ülikoolihaiglas

Ligi 20% Trondheimi St. Olavi haigla töötajatest on üle 55-aastased ja haigla ennetähtaegselt pensionile jäämise kulud on suured – haiglal oli vaja säilitada võimalikult palju kogenud töötajaid. Koostöös ametiühingute ja väliskonsultantidega töötati välja seenioride programm, mis pakub üle 55-aastastele täiendavaid puhkusepäevi, koolitust ja töövõime hindamist.


Lisateave

Sirvige meie juhtumiuuringuid, et saada ideid, kuidas parandada töötingimusi olenemata ettevõtte suurusest.

E-juhend

Meie e-juhend pakub praktilisi nõuandeid, kuidas tulla töötajate vananemise tingimustes toime tööohutuse ja töötervishoiu küsimustega. Juhendis arutatakse põhiküsimusi, soovitatakse probleemide lahendusi ja esitatakse kasulikke linke.

Muud asjakohased materjalid

Meil on töötades tervena vananemise kohta väga mitmesuguseid materjale. Mõni näide: lustakas lühifilm, valik praktilisi vahendeid ja kampaaniamaterjale, mis aitavad teemat teadvustada ja muuta töötajate hoiakuid.