You are here

Eventos

Webinarium „Pracujesz zdalnie? Pracuj z głową!” / Webinar "Do you work remotely? Work with head!"

Enterprise Europe Network at the Foundation for Promotion of Entrepreneurship - Ambassador of Safety and Health at Work (EEN OSH Ambassador) in cooperation with the Central Institute for Labor Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) National Focal Point of the European Agency for Safety and Health at Work invite to a webinar "Do you work remotely? Work with head! Time management and effective work in conditions of remote work" on November 6, 2020 at 10.00 - 12.00

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości - Ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zapraszają na webinarium "Pracujesz zdalnie? Pracuj z głową! Organizacja czasu i efektywna praca własna w warunkach pracy zdalnej" dnia 6 listopada 2020, godz. 10.00-12.00

 W programie:

  • jak nie pracować zdalnie i jak nie działać online
  • jakie są dobre praktyki w tym zakresie
  • dlaczego ciągle brakuje nam czasu, czyli o psychologicznych przyczynach porażek w zarządzaniu czasem i czynnikach dezorganizujących pracę – jak eliminować rozpraszacze i złodziei
  • jak przygotować miejsce pracy i  jak zorganizować siebie
  • jak wyznaczać sobie priorytety i cele oraz kontrolować zadania z użyciem nowych technologii i technik zarządzania projektami
  • jak być pracownikiem dobrze zorganizowanym i skutecznym
  • jak redukować stres i radzić sobie z emocjami w kryzysie
  • jak prowadzić zdalne spotkania i jak podtrzymywać uwagę uczestników spotkań
  • jak zarządzać zespołem rozproszonym pracującym zdalnie

Zajęcia prowadzi:

Danuta Jacoń-Chmielecka, psycholog z ponad 15-letnim doświadczeniem, coach, trener, moderator Design Thinking. Podczas zajęć wyzwala indywidualne zasoby uczestników, inspirując ich do zidentyfikowania skutecznych rozwiązań i pozytywnych postaw.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: https://pracazdalna.frp.lodz.pl/

 

 

Organizador: 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
06/11/2020
Fundacja Rozwoju PrzedsiębiorczościŁódźPoland