You are here
13/09/2018

Instruments to support the internationalization and innovativeness of companies in the initial stage of development / Instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia i innowacyjności firm w początkowej fazie rozwoju

On September 13, 2018, at the headquarters of Bionanopark in Lodz, Poland, a seminar entitled "Instruments to support internationalization and innovation of companies in the initial stage of development" took place. The seminar was organised by Regional Enterprise Europe Network Centre at the Foundation for Promotion of Entrepreneurship and Bionanopark Sp. z o.o.

image.jpg

A team of consultants from the Enterprise Europe Network has implemented the program, covering the following topics:

 

- an international campaign Manage Dangerous Substances Under The Control of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), whose EEN center at the Foundation for Promotion of Entrepreneurship is an ambassador

- communication skills as a tool for international cooperation

- international matchmaking of partners in the business, technological and scientific fields

- company innovation research, including digital innovation, using the IMP³rove tool

 

Zespół konsultantów ośrodka Enterprise Europe Network zrealizował założony program, obejmujący następujące tematy:

- międzynarodowa kampania Niebezpieczne substancje pod kontrolą Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), której ośrodek EEN przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest ambasadorem
- umiejętność komunikacji jako narzędzie międzynarodowej współpracy

- międzynarodowe kojarzenie partnerów w sferze biznesowej, technologicznej i naukowej

- badanie innowacyjności firmy, w tym innowacyjności cyfrowej, z wykorzystaniem narzędzia IMP3rove

Seminarium towarzyszyła wystawa plakatów na temat zagrożeń w pracy, udostępnionych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 

 W seminarium wzięli udział przedstawiciele firm z regionu, rezydentów inkubatora przy Bionanoparku oraz instytucji oświaty. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany poglądów na bieżące tematy biznesowe.