You are here
19/06/2018

Dangerous Psychoactive Substances at the Workplaces / Niebezpieczne substancje psychoaktywne w miejscu pracy

As an EEN OSH  Ambassador, Regional Enterprise Europe Network Centre at the Foundation for Promotion of Entrepreneurship organised the seminar "Dangerous Psychoactive Substances at the Workplaces". The seminar took place on 19th of June 2018 at the headquarters of FPE, Lodz. This lecture was delivered by professor Jolanta B. Zawilska from the Medical University in Lodz.

Zdjęcie.png

A lot of people was extremely interested in the theme of the seminar. Almost 60 participants responded to the invitation. There were representatives of companies, research centres, public order services,  educational centres, NGOs. Lecture with illustrative examples concerns the following topics:

1) psychoactive drugs used to increase intellectual work productivity - examples, users, toxic effects, ethics aspects.

2) new kind of psychotropic substances ("designer drug") - examples, users, toxic effects.

3) non-prescription medicines used as psychopharmaceuticals - examples, users, toxic effects.

Lecture was followed by question and answer session.

Information about international campaign "Manage Dangerous Substances" was also presented at the meeting.  

Realizując swoją rolę ambasadora bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował 19 czerwca seminarium "Niebezpieczne substancje psychoaktywne w miejscu pracy". Temat seminarium spotkał się z dużym zainteresowaniem - na zaproszenia odpowiedziało 57 uczestników. Przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowych, służb porządku publicznego, stacji sanitarno-epidemiologicznych, jednostek wychowawczych, organizacji pozarządowych z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Pani prof. dr hab. n. farm. Jolanty B. Zawilskiej, kierownika Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wykład, ilustrowany przykładami, dotyczył związków psychostymulujących stosowanych w celu zwiększenia wydajności pracy umysłowej, nowych związków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy oraz leków dostępnych bez recepty, które mogą być stosowane jako środki odurzające. Pani Profesor wskazała na skutki zażywania środków syntetycznych, o wiele groźniejsze niż w przypadku środków naturalnych, w tym wciąż pojawiających się nowych substancji złożonych o nieznanym składzie. Przedstawiła grupy zawodowe, w których najczęściej dochodzi do stosowania związków psychoaktywnych (np. prawnicy, biznesmani, chirurdzy, pracownicy korporacji, sektorów kreatywnych, informatycy).  

Uczestnicy dyskutowali na temat działań toksycznych, kwestii etycznych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. Zwracano uwagę na zagrożenia wynikające  z łatwego dostępu do substancji psychoaktywnych, np. przez Internet oraz na niebezpieczne zjawisko akceptacji ich używania w niektórych środowiskach zawodowych. Podkreślano, że bardzo ważne jest podejmowanie szerokich działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym skierowanych do osób młodych.

Elementem spotkania była informacja o międzynarodowej kampanii "Substancje niebezpieczne pod kontrolą" oraz o roli i działaniach sieci Enterprise Europe Network.