Τομέας προτεραιότητας

Ποικιλομορφία των εργαζομένων

Οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι μετανάστες, οι εργαζόμενοι ΛΟΑΔΜ καθώς και άλλες ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ΜΣΠ.

Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες;

diversity-banner-381.png
oshwiki-banner.png

OSHwiki

Ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων για τις ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία

Ποιες είναι οι αιτίες αυτών των παθήσεων που εμφανίζονται πολύ συχνά στον χώρο εργασίας; Πώς μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι;

Επισκεφθείτε την ενότητα του δικτυακού τόπου OSHwiki σχετικά με τις ΜΣΠ

Νέα

women_msds_2.jpg

© EU-OSHA/PIXELTASTER

25/11/2021 Why are women more exposed to MSDs? What can we do to protect them? Musculoskeletal disorders (MSDs) can affect all workers, but women are among those who are particularly exposed to a number of work-related physical,...Εμφάνιση περισσότερων
SIP-event.jpg
23/11/2021 Workplace integration and adaptation for people living with pain - Virtual event by the Societal... On 28 October 2021, the Societal Impact of Pain (SIP) organised a virtual event on employment and pain policy entitled “Workplace integration and adaptation...Εμφάνιση περισσότερων

Τομείς προτεραιότητας

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την Καταπόνηση» οργανώνεται γύρω από διάφορους άξονες (τομείς προτεραιότητας), οι οποίοι αναδεικνύονται μέσω ειδικών πακέτων επικοινωνίας και προαγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Κάθε άξονας αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με τις ΜΣΠ. Μεγάλη ποικιλία ενημερωτικού υλικού, όπως τεχνικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακά γραφήματα και περιπτωσιολογικές μελέτες, κυκλοφορεί κάθε τρεις έως τέσσερις μήνες προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της εκστρατείας.
Εμφάνιση όλων των τομέων προτεραιότητας

Επίσημοι εταίροι εκστρατείας

Επίσημοι εταίροι της εκστρατείας – Εισαγωγή

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» στηρίζεται από ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς από ποικίλους κλάδους, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι της εκστρατείας μας συγκροτούν ένα δίκτυο από πρωτοποριακούς φορείς, οι οποίοι εμπνέουν και ενθαρρύνουν και άλλους οργανισμούς να διαχειρίζονται με επιτυχία την ασφάλεια και την υγεία του εργατικού τους δυναμικού. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα θα διαδοθούν σε κάθε είδους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εμφάνιση όλων των εταίρων