Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Σχετικά με το θέμα

Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες σε πολλούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες...
Ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι απαράδεκτα...
Όλοι — εργοδότες, διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενοι — πρέπει να συμμετέχουν προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική...
Πρέπει να καλλιεργηθεί φιλοσοφία πρόληψης ώστε να προλαμβάνονται με επιτυχία τα προβλήματα υγείας, οι τραυματισμοί και οι...

Τελευταία Tweets

Εργαλεία και δημοσιεύσεις

Για τη διευκόλυνσή σας διατίθενται εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων. Περιηγηθείτε στους πόρους που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι:

Τομείς προτεραιότητας

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της, η παρούσα εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» παρέχει πληροφορίες, ειδικές συμβουλές και υποστήριξη στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

Ενημερωτικό δελτίο

Πολιτική απορρήτου