Τομέας προτεραιότητας

Ποικιλομορφία των εργαζομένων

Οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι μετανάστες, οι εργαζόμενοι ΛΟΑΔΜ καθώς και άλλες ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ΜΣΠ.

Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες;

diversity-banner-381.png
thank-you-banner-381.png

Συλλογική δράση

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εταίρους μας!

Άλλο ένα έτος της εκστρατείας με τίτλο «Μειώστε την καταπόνηση» ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ενέπνευσε τις δράσεις για υγιέστερους χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Είμαστε περήφανοι για τους εταίρους της εκστρατείας μας!

Νέα

virtual-mouse-440.jpg
18/01/2022 Για ποιον λόγο η διεπιστημονική διαδικασία περίθαλψης είναι δυνατόν να ωφελήσει τα άτομα με... Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) επηρεάζουν τη ζωή των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να εργάζονται. Σε έγγραφο...Εμφάνιση περισσότερων
Hairdresser_squ.jpg

Image by valentinrussanov from Getty

13/01/2022 Healthy workplaces for everyone: reducing MSD-related risks for LGBTI workers Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) workers are more likely to face risk factors at work that lead to an increased prevalence of health...Εμφάνιση περισσότερων

Τηλεργασία

Η τηλεργασία κατ’ οίκον μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως λιγότερο χρόνο και άγχος κατά τις μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας, καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της συγκέντρωσης. Ωστόσο, ο καθιστικός και χωρίς άσκηση τρόπος ζωής σε συνδυασμό με τον ακατάλληλο από εργονομικής απόψεως εξοπλισμό στο σπίτι και την κοινωνική απομόνωση από τους συναδέλφους μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ).

Τομείς προτεραιότητας

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την Καταπόνηση» οργανώνεται γύρω από διάφορους άξονες (τομείς προτεραιότητας), οι οποίοι αναδεικνύονται μέσω ειδικών πακέτων επικοινωνίας και προαγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Κάθε άξονας αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με τις ΜΣΠ. Μεγάλη ποικιλία ενημερωτικού υλικού, όπως τεχνικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακά γραφήματα και περιπτωσιολογικές μελέτες, κυκλοφορεί κάθε τρεις έως τέσσερις μήνες προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της εκστρατείας.
Εμφάνιση όλων των τομέων προτεραιότητας

Επίσημοι εταίροι εκστρατείας

Επίσημοι εταίροι της εκστρατείας – Εισαγωγή

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» στηρίζεται από ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς από ποικίλους κλάδους, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι της εκστρατείας μας συγκροτούν ένα δίκτυο από πρωτοποριακούς φορείς, οι οποίοι εμπνέουν και ενθαρρύνουν και άλλους οργανισμούς να διαχειρίζονται με επιτυχία την ασφάλεια και την υγεία του εργατικού τους δυναμικού. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα θα διαδοθούν σε κάθε είδους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εμφάνιση όλων των εταίρων