You are here

Publikationer

På EU-OSHA's websted er der en masse oplysninger om det problem, der er emne for den aktuelle kampagne – og hvorfor og hvordan vi bør gribe det an.

Publikationerne spænder fra kampagneinfoark om relevante emner til resumeer af seminarer- og workshops og udførlige forskningsrapporter (f.eks. om omfanget af problemet og af de tilknyttede omkostninger, foruden nuværende forebyggende politikker og praksis). Casestudier giver konkrete eksempler på, hvordan arbejdssteder håndterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og giver tips om praktisk brug af forebyggende foranstaltninger.

Seneste publikationer

Tilgængelige publikationer (39)

85264-0.jpg
04/05/2020 Type: Rapporter 69 sider

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: Hvorfor er det stadig så udbredt? Dokumentation fra en litteraturgennemgang

Denne litteraturgennemgang undersøger årsagerne til den fortsatte forekomst af muskel- og skeletbesvær hos arbejdstagere i EU. På trods af lovgivning og forebyggende foranstaltninger er omfanget af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær fortsat højt. Forfatterne identificerer...

Få mere at vide
84915-0.jpg
12/03/2020 Type: Rapporter 80 sider

Arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser: Fakta og tal — Sammenfattende rapport om ti EU-medlemsstaters rapporter

Denne sammenfattende rapport er en del af et meget større projekt, " MSDs facts and figures overview: prevalence, costs and demographics of MSDs in Europe ", som skal støtte politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan. Rapporten giver dem et nøjagtigt billede af...

Få mere at vide
84682-0.jpg
20/12/2019 Type: Politik/Diskussion 8 sider

Muskel- og knoglesundhed inden for frisørfaget

Denne artikel indgår i en serie oplæg med fokus på sektorer med en høj forekomst af muskel- og knoglelidelser. Den opsummerer resultaterne af en gennemgang, der indgik i ergoHair-projektet om fremme af et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for frisørbranchen. På grundlag af den...

Få mere at vide
84337-0.jpg
15/11/2019 Type: Rapporter 215 sider

Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Få mere at vide
85834-0.jpg
15/11/2019 Type: Rapporter 18 sider

Summary - Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Få mere at vide

Pages

Pages

21 - 25