You are here

Publikationer

På EU-OSHA's websted er der en masse oplysninger om det problem, der er emne for den aktuelle kampagne – og hvorfor og hvordan vi bør gribe det an.

Publikationerne spænder fra kampagneinfoark om relevante emner til resumeer af seminarer- og workshops og udførlige forskningsrapporter (f.eks. om omfanget af problemet og af de tilknyttede omkostninger, foruden nuværende forebyggende politikker og praksis). Casestudier giver konkrete eksempler på, hvordan arbejdssteder håndterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og giver tips om praktisk brug af forebyggende foranstaltninger.

Seneste publikationer

Tilgængelige publikationer (39)

85704-0.jpg
30/09/2020 Type: Infoark 8 sider

Bodymapping og kortlægning af risici i forbindelse med forebyggelse af muskel- og skeletbesvær

Dette infoark indeholder en oversigt over teknikker til bodymapping og kortlægning af risici og fremhæver værdien heraf til at identificere og forebygge arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Det giver et overblik over, hvad du skal bruge for at foretage en kortlægning af...

Få mere at vide
86779-0.jpg
09/09/2020 Type: Politik/Diskussion 12 sider

Exoskeletter på arbejdspladsen — kropsbårne robotanordninger og forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær på...

Exoskeletter er personlige hjælpeteknologier, der påvirker kroppen mekanisk. De kan mindske belastningen af fysisk arbejde, som f.eks. tunge løft, og sænke risikoen for muskel- og skeletbesvær. Ergonomisk design og indretning af arbejdspladsen er ikke altid muligt, f.eks. på...

Få mere at vide
86111-0.jpg
27/07/2020 Type: Rapporter 9 sider

Sammendrag – Case-baseret analyse af indvirkningen af kronisk muskel- og skeletbesvær på arbejdslivet

I denne rapport præsenteres otte casestudier om personer med kronisk muskel- og skeletbesvær , som med vellykket resultat er vendt tilbage til arbejdet efter en sygemelding, eller som har fortsat med at arbejde trods muskel- og skeletbesvær. Studierne har til formål at undersøge...

Få mere at vide
85999-0.jpg
27/07/2020 Type: Rapporter 74 sider

Case-baseret analyse af indvirkningen af kronisk muskel- og skeletbesvær på arbejdslivet

I denne rapport præsenteres otte casestudier om personer med kronisk muskel- og skeletbesvær , som med vellykket resultat er vendt tilbage til arbejdet efter en sygemelding, eller som har fortsat med at arbejde trods muskel- og skeletbesvær. Studierne har til formål at undersøge...

Få mere at vide
85710-0.jpg
21/06/2020 Type: Politik/Diskussion 23 sider

Muskel- og skeletbesvær i sundhedssektoren

En voksende omsorgsbyrde, rekrutteringsvanskeligheder og en aldrende arbejdsstyrke betyder, at muskel- og skeletbesvær sandsynligvis vil blive en stadig større arbejdsmiljømæssig udfordring i sundhedssektoren. I dette debatoplæg gennemgås litteraturen om muskel- og skeletbesvær...

Få mere at vide

Pages

Pages

11 - 15